{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

地區

分區

截單日期

送貨日期

葵青

葵涌

梨木樹

葵興

葵芳

荔景

青衣

今期:12/4

今期:21/4

下期:19/4

下期:21/4

荃灣

荃灣

大窩口

汀九

深井

青龍頭

今期:12/4

今期:21/4

下期:19/4

下期:21/4

屯門

大欖涌

掃管笏

屯門

藍地

今期:13/4

今期:15/4

下期:20/4

下期:22/4

元朗

洪水橋

廈村

流浮山

天水圍

元朗

新田

落馬洲

錦田

石崗

八鄉

今期:13/4

今期:15/4

下期:20/4

下期:22/4

油尖旺

尖沙咀

油麻地

西九龍

京士柏

太子

旺角

大角咀

今期:14/4

今期:16/4

下期:21/4

下期:23/4

深水埗

美孚

荔枝角

長沙灣

深水埗

石硤尾

又一村

大窩坪

昂船洲

今期:14/4

今期:16/4

下期:21/4

下期:23/4

中西區

堅尼地城

石塘咀

西營盤

上環

中環

金鐘

半山區

山頂

今期:15/4

今期:17/4

下期:22/4

下期:24/4

灣仔

灣仔

銅鑼灣

跑馬地

大坑

掃桿埔

渣甸山

天后

今期:15/4

今期:17/4

下期:22/4

下期:24/4

沙田

大圍

沙田

火炭

馬料水

烏溪沙

馬鞍山

今期:16/4

今期:18/4

下期:23/4

下期:25/4

北區

粉嶺

聯和墟

上水

石湖墟

鹿頸

烏蛟騰

今期:16/4

今期:18/4

下期:23/4

下期:25/4

大埔

大埔墟

大埔

大埔滘

大尾篤

船灣

樟木頭

企嶺下

今期:16/4

今期:18/4

下期:23/4

下期:25/4

南區

薄扶林

香港仔

鴨脷洲

黃竹坑

壽臣山

淺水灣

舂磡角

赤柱

大潭

石澳

今期:17/4

今期:19/4

下期:24/4

下期:26/4

東區

寶馬山

北角

鰂魚涌

西灣河

筲箕灣

柴灣

小西灣

今期:17/4

今期:19/4

下期:24/4

下期:26/4

觀塘

牛池灣

坪石

九龍灣

牛頭角

佐敦谷

觀塘

秀茂坪

藍田

油塘

鯉魚門

今期:18/4

今期:20/4

下期:25/4

下期:27/4

西貢

清水灣

西貢

大網仔

將軍澳

坑口

寶林

調景嶺

康城

馬游塘

今期:18/4

今期:20/4

下期:25/4

下期:27/4

黃大仙

新蒲崗

黃大仙

東頭

橫頭磡

鑽石山

慈雲山

今期:18/4

今期:20/4

下期:25/4

下期:27/4

九龍城

紅磡

土瓜灣

馬頭角

馬頭圍

啟德

九龍城

何文田

九龍塘

筆架山

樂富

今期:18/4

今期:20/4

下期:25/4

下期:27/4

團購購物滿HKD200即可享按各區日程免費送貨上門(普通地區)

團購購物滿HKD300即可享按各區日程免費送貨上門(村屋及偏遠地區*)

團購購物滿HKD400即可享獨立配送上門

疫情嚴重送貨上門只會以無接觸模式進行
*請先向皓潔詩客服查詢